30 jaar PIH-grootkeukenhygiëne en 2020: duurzaam en tegen verspilling!

PRAKTISCHE INFO
Organisatie door:
Provinciaal Instituut voor Hygiëne, dienst Grootkeukenhygiëne
Provinciaal Comité van Antwerpen voor de Bevordering van de Arbeid

Wanneer:Dinsdag 28 april 2020
Waar:Provinciehuis Antwerpen, Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Meer info:Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Provinciehuis Antwerpen
Uitschrijven:Indien u deze mails niet meer wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven door een mail te sturen naar
grootkeuken@provincieantwerpen.be